Datça Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı  • İŞVEREN : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / Özel Çevre Koruma Kurumu
  • PROJE ADI : Datça Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı
  • BAŞLAMA TARİHİ : 27/12/2004
  • BİTİŞ TARİHİ : 12/09/2005
  • MÜŞAVİR : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / Özel Çevre Koruma Kurumu
  • FİNANSÖR KURUM : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

PROJE AÇIKLAMASI

Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ile Sözleşmesi 2004 yılı sonunda yapılan Datça Katı Atık Düzenli Depolama  Tesisi İnşaatı işinde katı atık depolama haznesi olan ve içinde tesis binaları, sızıntı suyu havuzu, yangın suyu deposu ve drenaj kanallarını bulunduran tesiste tamamlanan inşaat kalmeleri: kazı ve dolgunun yapılması, yüzeye ithal jeosentetik kil örtü serilmesi, jeomembran, jeosentetik drenaj malzemesi  ve tabana 16/32 dere malzemesi ile koruyucu jeotekstil nakli ve serilmesi, ithal jeogrid stabilize malzeme ile mansap seddesinin teşkili, sızıntı suyu drenajı için Ø 315 mm lik  HDPE boru temini ve döşenmesi, yangın suyu borulama ve hidrantlarının temini ve montajı, elektrik ve mekanik aksamın temini ve montajı ile tesisin 1 yıllık işletilmesi işleri tamamlanmıştır.