Bursa Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi  • İŞVEREN : Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı
  • PROJE ADI : Bursa Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi
  • BAŞLAMA TARİHİ : 18/02/2004
  • BİTİŞ TARİHİ : 13/10/2004
  • MÜŞAVİR : Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı
  • FİNANSÖR KURUM : Bursa Büyükşehir Belediyesi

PROJE AÇIKLAMASI

Bursa Büyükşehir Belediyesinin Hamitler Katı Atık Depolama Sahası içerisinde 13 ha alanda, 3.etap katı atık depolama sahası kazı/dolgu ve izolasyon işlerinin yapılmasıdır. İş kapsamında toprak kazısı yapılması ve depo yerine nakli sağlanmıştır. Saha tabanına geçirimsizlik tabakası oluşturmak için kil ve 16/32 dere malzemesinin 90 km mesafeden temini, nakli ve serilmesi işleri tamamlanmıştır. Saha içerisinde bulunan dere yatağınabeton menfez inşaatı tamamlanmıştır. İzolasyonun güçlendirilmesi için 2 mm HDPE jeomembran temini ve serilmesi işleri tamamlanmıştır. Saha tabanına muhtelif çaplarda HDPE boru, sızıntı sularının toplanması için yerleştirilmiştir. Ayrıca oluşacak gazların drenajı için, gaz drenaj bacaları yerleştirilmiştir. İşlerin tamamı süresi içerisinde tamamlanarak teslim edilmiştir.