Aksaray Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı  • İŞVEREN : Aksaray İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği
  • PROJE ADI : Aksaray Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı
  • BAŞLAMA TARİHİ : 16/12/2005
  • BİTİŞ TARİHİ : 07/08/2006
  • MÜŞAVİR : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / Özel Çevre Koruma Kurumu
  • FİNANSÖR KURUM : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

PROJE AÇIKLAMASI

108.000 m² lik alanda 910.000 m³ kapasiteli katı atık depolama sahasının teşkil edilmesi, prefabrik tesis idari binalarının yapılması, tuz çamuru lotunun yapılması, süzüntü suyu toplama havuzunun yapılması, 70.000 m³ kazı dolgu işlerinin yapılması, evsel atık lotu ve tuz çamuru lotuna 41.000 m² ithal jeosentetik kil örtü, 2mm HDPE jeomembran ve jeotekstil ile izolasyonunun yapılması, 15.000 m³ 16/32 drenaj malzemesi, 0-64 alt temel ve 0-32 üst temel malzemesinin temini nakli ve serilmesi, Ø 110 mm 1600 m HDPE borunun temini ve montajının yapılması, yangın suyu borulama ve hidrantların temini ve montajının yapılması, elektrik ve mekanik aksamın montajının yapılması, 60 tonluk tır kantarının temin ve montajı, 250 kvA jeneratörün temini, 1 adet çöp kompaktörünün, 1 adet kazıcı yüklenicinin, 1 adet kamyonun temin edilmesi, laboratuar analiz cihazlarının temin edilmesi işleri tamamlanmıştır. Tesisin 3 yıl süreyle Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda işletilmesi işi 07.08.2009 tarihinde tamamlanmıştır.