Gürcistan Tsetskhlauri Düzenli Depolama ve Yardımcı Tesisleri Yapım İşi  • İŞVEREN : Ajara Katı Atık Yönetim Şirketi
  • PROJE ADI : Gürcistan Tsetskhlauri Düzenli Depolama ve Yardımcı Tesisleri Yapım İşi
  • BAŞLAMA TARİHİ : 11.04.2019
  • BİTİŞ TARİHİ :
  • MÜŞAVİR :
  • FİNANSÖR KURUM : Avrupa Bankası Yatırım ve Geliştirme Dairesi

PROJE AÇIKLAMASI

Proje Kapsamında Aşağıdaki İşler Yer Almaktadır:
1. Dört ana Depolama Sahası Hücresi ve iki küçük Depolama Sahası Hücresi, ilgili destek tesislerine en yakın, depolama sahası alanının kuzey-batı ucundaki tahsis edilen depolama sahası alanının yaklaşık% 40'ından fazlası.
2. Sızıntı Suyu Arıtma Sistemi
3. Gaz Toplama Sistemi ve İlgili Üniteler(Flare Ünitesi vb.)
4. Atık Ayırma Ünitesi
5. Kantar ve Kantar Binası
6. Yapılar: İdari Bina, Kantar Binası,Personel Binası,Atölye Binası,Tekerlek Yıkama,Trafo İstasyonu 
7. Altyapı İşleri: Yollar,Araç Park Alanları,Su Temini,Atık Su Depolama,Yağmursuyu Drenajı,Elektrik Temini vb.
8. Saha Erişim Yolu ve Köprü İmalatları