Kahramanmaraş Katı Atık Bertaraf Tesisi İnşaatı  • İŞVEREN : Kahramanmaraş Belediyesi Çevre Birliği
  • PROJE ADI : Kahramanmaraş Katı Atık Bertaraf Tesisi İnşaatı
  • BAŞLAMA TARİHİ : 06/11/2007
  • BİTİŞ TARİHİ : 02/08/2012
  • MÜŞAVİR : Kahramanmaraş Belediyesi Proje Şubesi
  • FİNANSÖR KURUM : Kahramanmaraş Belediyesi

PROJE AÇIKLAMASI

Kahramanmaraş Belediyesi ve Çevre Belediyeleri Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma Ve İşletme Birliği ile Kahramanmaraş Katı Atık Bertaraf Tesisi İnşaatı Yapım İşi sözleşmesi 06.11.2007 tarihinde imzalanmıştır.

09.11.2007 tarihi itibari ile Tomsuklu Mevkiinde İş Yeri Teslimi yapılmış olup, sözleşmenin 24. Maddesine istinaden idare ve yükleniciden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı iş yeri değişikliği yapılmıştır.

İşin yeni yapılma yeri ile ilgili acil kamulaştırma kararı alınmış, ÇED raporu onayını müteakip uygulama projeleri hazırlanmış ve idarenin onayı ile 21.09.2011 tarihinde Kürtül Deliömer deresi mevkiinde işe başlanılmıştır.

İş kapsamında; Yönetim Binası, Tamir-Bakım Binası, Su Deposu, Jeneratör, Bekçi- Kantar Binası), Tekerlek Yıkama Ünitesi, Kantar Platformu, Foseptik ve Kompost alanının hazırlanması; betonarme boru döşenmesi, tesis projelerinin dizayn edilmesi ve ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Belgesi alınması, izolasyon işlerinin yapılması(Jeosentetik kil örtü, HDPE jeomembran, Jeotekstil), drenaj tabakası yapılması, sedde ve yol dolgusu yapılması,  tesis ulaşım ve tesis içi yol kazı-dolgu işlerinin yapılarak yol platformunun oluşturulması, sızıntı suyu havuzu yapımı,  yüzey suyu kanalı yapılması, tabanda sızıntı suyu toplama hattı yapımı, yangın suyu hidroforu ve  borulama  sistemi, sızıntı suyu pompaları ile geri devir sistemi, gözlem kuyularının açılması, gaz bacalarının yapılması, bina kalorifer tesisatı ve ısıtma sistemi, bina elektrik iç tesisatları ve tesis çevresi aydınlatma sistemi, jeneratör temini- montajı ve diğer tamamlayıcı işler.

Sözleşmemize göre 365 gün imalat süresi bulunan  işimizde ilave iş artışları yapılarak 10 aylık bir sürede tamamlanmış olup, 02.08.2012 tarihinde Geçici kabulü yapılarak MARAŞÇEBBİR’ e teslim edilmiştir.