Tacikistan Nurek Düzenli Depolama Sahası ve Mevcut Bertaraf Sahasının İyileştirilmesi ve Kapatılması Projesi  • İŞVEREN : Nurek Şehri Toplu Konut ve Kamusal Hizmetler Bölümü
  • PROJE ADI : Tacikistan Nurek Düzenli Depolama Sahası ve Mevcut Bertaraf Sahasının İyileştirilmesi ve Kapatılması Projesi
  • BAŞLAMA TARİHİ : 19.11.2018
  • BİTİŞ TARİHİ : 22.07.2020
  • MÜŞAVİR : IC Infrastructure Consulting Gmbh
  • FİNANSÖR KURUM : Avrupa Birliği

PROJE AÇIKLAMASI

NSW-OT-W01 ihale kayıt numaralı "Yeni Bir Düzenli Depolama Sahası ve Mevcut Bertaraf Sahasının İyileştirilmesi ve Kapatılması Tasarımı ve İnşaası" projemizin sözleşmesi 19.11.2018 tarihinde imzalanmıştır.

Proje kapsamında aşağıda belirtilen işler bulunmaktadır;

Proje dizayn

Kazı ve dolgu işleri

Taban ve şev yalıtım işleri

Sızıntı suyu toplama sistemi

Sızıntı suyu havuzu

Depolama sahası kapatma ve yeni depolama sahası inşası,

Gaz toplama tesisi sistemi

Flare ünitesi

Kompost sahası, kantar ve diğer tamamlayıcı işler