Çankırı Katı Atık Bertaraf Tesisi İnşaatı  • İŞVEREN : Çankırı Belediyesi Çevre Hizmetler Birliği
  • PROJE ADI : Çankırı Katı Atık Bertaraf Tesisi İnşaatı
  • BAŞLAMA TARİHİ : 15/09/2010
  • BİTİŞ TARİHİ : 15/07/2011
  • MÜŞAVİR : Çankırı Çevre Hizmetler Birliği
  • FİNANSÖR KURUM : Çankırı Belediye Başkanlığı

PROJE AÇIKLAMASI

20.10.2010 tarihinde sözleşmesi imzalanarak 22.10.2010 tarihinde işe başlanılmıştır.  Lot-1 inşaatı işi kapsamında aşağıdaki imalatlar tamamlanmıştır.

Lot etrafındaki Kontrol Yolları, Yüzey Suyu Drenaj Kanalları, Kuşaklama Kanalları, Sızıntı Suyu Drenaj Kanalları ve Sızıntı Suyu Dengeleme Havuzu  İnşaatı, İdare ve Tamir Bakım Atölye Binası, Güvenlik Kontrol Ünitesi, Kantar Binası,  Su Deposu ve Jeneratör Binası İnşaatı, Fosseptik, Hücre Tipi Trafo Binası, Atık Pil Geçici Depolama Alanı, Tesis Himaye Çiti ( Sahanın tamamında ve Sızıntı Suyu Havuzu Etrafında), Ağaçlandırma İşleri tamamlanmıştır. Lot etrafına yangın suyu hattı (hidrantlar ve yangın dolapları) oluşturulmuştur. Sızıntı suyu geri devir hattı ve geri devir pompalarının yerine montajı tamamlanmıştır. Lot taban ve şev geçirimsizliğini sağlamak amacı ile jeosentetik kil örtü,HDPE jeomembran ve Jeotekstil uygulaması yapılmıştır.

Ankara-Çankırı karayolundan tesis alanına ENH imalat işleri tamamlanmış olup tesis içi çevre aydınlatma ve bina elektrik işleri ile jeneratör montaj işleri ile proje sonlandırılmıştır.

15.07.2011 tarihinde Geçici Kabul İşlemleri tamamlanarak Çankırı Yerel Yönetimleri Çevre Hizmetleri Birliği’ne teslim edilmiştir.