Kütahya Eski Çöp Depolama Alanlarının Rehabilitasyonu İnşaatı  • İŞVEREN : Hazine Müşteşarlığı / Merkezi Finans ve İhale Birimi ( cfcu)
  • PROJE ADI : Kütahya Eski Çöp Depolama Alanlarının Rehabilitasyonu İnşaatı
  • BAŞLAMA TARİHİ : 30/11/2008
  • BİTİŞ TARİHİ : 30/07/2009
  • MÜŞAVİR : ICHUS Ortaklığı
  • FİNANSÖR KURUM : EuropeAid & İlbank

PROJE AÇIKLAMASI

Bu proje AB hibe fonu ile Kütahya ili merkezinde ve ilçelerinde ( Tavşanlı, Emet, Aslanapa, Altıntaş ) toplam 7 adet çöp sahasının rehabilitasyonunun yapılması işidir. Proje kapsamında olan iş kalemleri; çöpün kazılması, taşınması, serilip sıkıştırılması; gaz drenaj bacasının açılması, boru ile depo gazının 8 noktadan filtrelenip drene edilmesi, çakıl ile dengeleme ve gaz drenaj tabakası serilmesi, kil serilerek mineral sızdırmazlık tabakası oluşturulması, toprak tabakası ile üstünün kapatılması, peyzaj işlerinin yapılması, tel çitle sahanın çevrilmesi, drenaj kanallarının yapılması, koruyucu topuk sedde yapılması, göl yüzey alanlarının temizlenmesi, giriş rampası yapılması ve tüm işlere dair sahada ve laboratuarda testlerin ve deneylerin yapılması işleri tamamlanmıştır. 2010 yılı ocak ayında kabulü yapılarak, rehabilite edilen sahalar yararlanıcı kurum olan belediyelere devredilmiştir.