Üstyapı ve Konut Projeleri


İnşaat sektörünün en başta gelen kalemlerinden biri üst yapıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte nüfustaki artış, özellikle üst yapı alanındaki açığı ortaya çıkarmıştır. Üst yapılar sadece konut olarak düşünülmemelidir. Gelişen sanayi, değişen ekonomi, günden güne artan insani ihtiyaçlar diğer üst yapılar olan oteller, ofisler, devlet binaları, gökdelenler, alışveriş merkezleri gibi diğer üst yapıların da önem kazanmasına sebep olmuştur.

Özellikle göçlerin yoğunluğu konut alanında var olan düşüncenin gelişimine neden olmuştur. Çarpık ve plansız kentleşme bakış açısı son bulmuş ve teknolojiden de yararlanarak ihtiyaca yönelik daha modern yapıların imzaları atılmaya başlanmıştır.