Kırşehir İli Atık Bertaraf Tesisi İnşaatı  • İŞVEREN : Kırşehir Belediye Başkanlığı
  • PROJE ADI : Kırşehir İli Atık Bertaraf Tesisi İnşaatı
  • BAŞLAMA TARİHİ : 04/02/2010
  • BİTİŞ TARİHİ : 27/09/2010
  • MÜŞAVİR : Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
  • FİNANSÖR KURUM : Kırşehir Belediye Başkanlığı

PROJE AÇIKLAMASI

04.02.2010 tarihinde sözleşmesi yapılan Kırşehir Katı Atık Bertaraf Tesisi İşinin,  08.02.2010 tarihinde yer teslimi alınarak aplikasyon işlerine başlanılmıştır. Mevcut projelerin değerlendirilmesi sonucu revizyonlar yapılarak uygulama projeleri hazırlanmıştır. 

28 Nisan 2010 tarihi itibarıyla şantiye kurularak çalışmalara başlanılmıştır.

Proje kapsamında yapılan işler; evsel atık depolama lotunun dizaynı ve projelendirilmesi, kazı ve dolgu işleri yapılarak lotun hazırlanması, geotekstil ve drenej çakılı ile taban ve şev izolasyonlarının yapılması, atık kabul merkezi ve atölye binalarının yapılması, sızıntı suyu toplama havuzunun ve drenaj sisteminin oluşturulması saha içi elektrik hatları ile mekanik ve sıhhi tesisatlarının yapılması ve saha etrafına tel çit yapılması.

Yardımcı ünitelerde ise su deposu, fosseptik, jeneratör binası, kantar ve tekerlek yıkama ünitesi yapılmıştır.

Sözleşmemize göre 365 gün imalat süresi bulunmaktadır. Ancak 5 ay gibi kısa sürede tüm imalatlar tamamlanarak, 27.09.2010 tarihinde geçici kabul yapılmış ve Kırşehir Belediyeleri Su ve Çevre Hizmetleri Birliğine teslim edilmiştir.