Makedonya Doğu bölgelerindeki uygunsuz depolama alanlarının ve çöp sahalarının kapatılması Lot1  • İŞVEREN : Kuzey Makedonya Cumhuriyeti - Maliye Bakanlığı - Merkezi Finansman ve Sözleşme Dairesi (cfcd)
  • PROJE ADI : Makedonya Doğu bölgelerindeki uygunsuz depolama alanlarının ve çöp sahalarının kapatılması Lot1
  • BAŞLAMA TARİHİ :
  • BİTİŞ TARİHİ :
  • MÜŞAVİR :
  • FİNANSÖR KURUM :

PROJE AÇIKLAMASI

Makedonya Doğu (Lot1) bölgelesinde düzensiz atık depolama ve çöplük alanlarının iyileştirilmesi kapsamında:

• Uygun olmayan en az üç(3) atık depolama ve küçük çöplük alanlarının, atıkların kazılması ve kazı atıklarının doğu bölgelerinde taşınarak bertarafı

• Doğu Bölgesinde en az dört (4) eski atık depolama sahasının ve gerekli olduğunda sızıntı suyu ve gaz toplama sistemleri de dahil olmak üzere bir üst kapatma sisteminin yeniden şekillendirilmesi ve inşa edilmesiyle;

• Doğu Bölgesi'nde en az beş (5) eski atık depolama sahasının yeniden şekillendirilmesi ve gerektiğinde sızıntı suyu toplanması için drenaj inşaatı yapılması. Depolama alanları kapatılmayacak, ancak bölgesel atık yönetim merkezinin tamamlanmasına kadar faaliyette kalacaktır.